Krótki rys historyczny 

Osada z roku 1600 występowała pod nazwami: Gossen, Gościcino, Gosczizino, Gostentin i należała do wielkiego kompleksu dworskiego Bolszewo. W XIX wieku powstały sprzyjające warunki dla rozwoju przemysłu takie jak:

- budowa szosy Gdańsk - Wejherowo - Lębork,

- kolej żelazna Gdańsk - Wejherowo - Lębork,

- dogodne połączenie z portem w Gdańsku.

- liczne lasy liściaste gwarantujące dostępność surowca,

- tania siła robocza.

 

I tak oto w 1899 roku z fabryki celulozy, powstała fabryka mebli - największy zakład przemysłowy w powiecie wejherowskim. Pod wodzą prezesa von Gosslera powstała w Gościcinie Fabryka Krzeseł. Od 1901 roku fabryka przechodziła kolejne zmiany nazwy i zarządzających firmą.

 

Brama Gościcińskiej Fabryki Mebli 1899

Autor: Natalia Albecka

Kalendarium

Wrzesień 1939 - dyrektor Waldemar Spiess.

Marzec 1945 - wojska radzieckie i polskie wyzwoliły ziemię wejherowską. 

Kwiecień 1945 - w fabryce żołnierze Armii Czerwonej urządzili warsztaty napraw samochodów wojskowych. 

5 lipca 1945 - przekazanie fabryki administracji polskiej.

Przebudowa fabryki

1902 - Ukończono budowę kanału i śluzy, halę maszyn, tartaku, komina fabrycznego (wys. 50 m) i 25 metrową wieżę ciśnień.

1907 - Wielki pożar - (pożar został określony jako największy w Europie) - prawie wszystkie obiekty wraz z parkiem maszynowym zostały zniszczone.

1908 - Odbudowa po pożarze.

1909 - Wybudowano osiedle dla robotników oraz budynek szkolny.

1910 - Wybudowano dom mieszkalny dyrektora, w wykonaniu luksusowym - pałacyk.

1912 - Zamontowany młyn do mąki drzewnej.

1918 - 1920 - Wybudowano ustęp dla robotników.

1949 - Wybudowano dom mieszkalny 9 i 12 rodzinny.

1953 - Wybudowano dom socjalny z ambulatorium, stołówkę oraz dział transportu.

1956 - Powstaje nowa kotłownia.

1961 - 1965 - Wybudowano nowy magazyn wyrobów gotowych, powstaje nowa hala montowni, tapicernia, pakownia, wykańczalnia ręczna wyrobów oraz nowa obrotnica kolejowa.

1968-1972 - Przebudowa budynku lakierni, wykańczalni, rozbudowa kotłowni, budowa magazynów materiałów łatwopalnych, przebudowa obrotnicy kolejowej, budowa portierni. Przebudowano sieć energetyczną i rozbudowano hale.

1972 - Ruszyła pierwsza w krajowym przemyśle meblarskim, fabryczna oczyszczalnia ścieków.

1982 - 1985 - Rozbudowa oczyszczalni. 

 

1994 - 1996 - Prywatyzacja zakładu. Okres największych nakładów inwestycyjnych minionego 20-lecia. W tym czasie zostały nabyte udziały zakładu przez firmę Karl - Heinz Klose Herzlake. Wybudowano nowoczesną halę, w której mieszczą się: Wydział Obróbki Wstępnej, łuszczamia, wentylatornia, pomieszczenia dla rębaka i basen parzelniczy dla kłód łuszczarskich. Utwardzono drogi i place w obrębie tartaku, suszami, magazynu Wyrobów Gotowych. Zakupiono osiem sztuk suszami komorowych systemu Vanicek. W kotłowni zainstalowano kocioł wodny. 

1997-1998 - Zbudowano rurociągi ciepłownicze do ogrzewania budynków mieszkalnych przy zakładzie. Zmodernizowano pomieszczenia sanitarne w budynku mieszkalnym i wykonano modernizację budynku administracji.

Produkcja

1902 - Fabryka osiąga pełną moc produkcyjną, następuje eksport do Ameryki Północnej i Południowej oraz do Afryki Zachodniej Podczas działań wojennych produkcja została przestawiona na potrzeby wojenne. Produkowano krzesła, fotele, a dla wojska kompletne wozy do zaprzęgów konnych, spody drewniane do butów (drewniaki).

1927 - Wzrost produkcji, poprawa sytuacji gospodarczej. W okres międzywojennym produkowano krzesła, fotele, kuchnie, jadalnie, sypialnie, gabinety stylowe, urządzenia wewnętrzne do teatrów i kin, stolarkę budowlaną, parkiet, tarcicę, deski, mąkę drzewną.

1939 - 1945 - Produkcję przestawiono na potrzeby wojenne. Oprócz krzeseł, foteli, deszczułek posadzkowych i tarcicy produkowano meble wojskowe, koszarowe, skrzynki na amunicję, kolby do karabinów oraz mąkę drzewną.

1945 - 1952 - Produkcja, krzeseł, foteli, deszczułek posadź kolwych, tarcicy, mebli biurowych, stołów, stolików, biurek, szaf, ławek szkolnych i trumien.

1950 - 1952 - Produkcja tapczanów, krzeseł, foteli, tarcicy, deseczek siedzeniowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu meblarskiego.

1969 - Duża produkcja eksportowa do USA, Szwecji,RFN, Holandii, Anglii, Francji, Włoch, Kanady. W tym okresie następują zamówienia spektakularne: wyposażenia w meble Rady Państwa w Warszawie, statku m/s Stefan Batory, hal widowiskowych w Katowicach i w Poznaniu, sanatorium ,Leśnik-Drzewiarz w Krynicy, sal sejmowych.

1998 - Fabryka otrzymuje tytuł: Lidera Jakości Towarów i Usług. 

1998 - 1999 - Otrzymuje złoty medal na targach Meble 98 i Meble 99 w Poznaniu. Dużym sukcesem firmy KLOSE jest przynależność do klubu 100-tu największych eksporte rów do krajów Unii Europejskiej.